TEATED

Laimjala Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel sõiduauto Citroen Jumpy.
Vt. KUULUTUS >>

Laimjala OSAVALLAKOGU PÕHIMÄÄRUS pdf

Kui oled huvitatud LAIRIBAÜHENDUSEST, siis vaata lisa ja esita sooviavaldus www.digisaar.ee.
Vt. KUULUTUS >>

Ohtlike jäätmete kogumisest Maasi jäätmejaamas 2017. aastal loe siit.

Laimjala vallavalitsus algatas 04.10.2017 korraldusega nr 2-1/75 Ruhve külas Pihlaka ja Vahielu maaüksuste tunnusega 38601:004:0513 ja 38601:004:0512 DETAILPLANEERINGU koostamise.
Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine selliselt, et eraldi oleks tee ja elamumaa, ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks koos abihoonetega ja maaüksuste sihtotstarbe muutmine.

ETERNIIDI tasuta äraandmisest Maasi jäätmejaamas vt. siit >


15. juulil toimus Laimjala vallas Luhinal mereorienteerumise võistlus ja suvine vabaõhusündmus
LAIMJALA AERURAMM 2017
ban

Loe lähemalt >


01. oktoobril avati luuletaja Debora Vaarandi mälestusmärk ja 03. juunil väike meri selle ees.
Vaata siit >

Laimjala vallavolikogu võttis vastu otsuse nr. 46 pdf, millega kinnitas uue Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkuleppe pdf ning uue ühinemislepingu pdf.

Laimjala valla AASTA TEGIJA 2016 on MTÜ Laimjala Loodussõprade Selts

Laimjala valla AASTA TEGIJA 2015 on Meren Tamm.

Laimjala valla AASTA TEGIJA 2014 on perekond Kiiker.

Laimjala Rahvamaja tegemistest FB-s >>

Muhu HOOLDEKESKUSE koduleht.

Vallast lühidaltvalla kaart

Laimjala vald asub Saare maakonna kaguosas.
Vallal on ühine piir Pöide ja Valjala vallaga.
Pindala - 116 km²
Elanikke arv - 743

Vallas on 24 küla. Elanike arvu poolest suurimad on vallakeskus Laimjala ja Käo küla.

Valla omapäraks on väga liigendatud rannajoon ning 99 väikest saart ja laidu rannameres. Valla territoorium on metsavaene, kuid seda rohkem on kadastikke.

Laimjala Vallavalitsus asub ühekorruselises mansardkorrusega härrastemajas, mis on arvatavalt ehitatud 18.-19. sajandi vahetusel. Kahel pool treppi välisukse kõrval on dolomiidist lõvid.

VIIMATI LISATUD

UUS Laimjala valla teabeleht VALLAELU Nr. 72 pdf

Saaremaa omavalitsuste ühinemise VALIMISKOMISJON

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee