TEATED

Laimjala Vallavolikogu otsustas oma otsusega  nr. 21 avalikustada SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPINGU EELNÕU koos lisadega avalikkusele tutvumiseks.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 18. oktoobri kella 12.00-ni Laimjala vald, Laimjala küla 94401 või e- posti aadressile laimjala@laimjala.ee

01. oktoobril avati Debora Vaarandi mälestusmärk .
Vaata siit >


Eterniidi kogumisest Maasi jäätmejaamas 2016. aastal loe siit.

Laimjala Vallavalitsus on  Kingli kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa SAAM-029 (24.01.2008–24.01.2018) valdajana  tellinud Kingli kruusakarjääri mäeeraldise laienduse varu hinnangu ja teatab, et laiendusala hõlmab munitsipaalomandis olevat Kuke ja Kingli karjääri kinnistut.
Laimjala Vallavalitsus kooskõlastab maavaravaru kinnitamise  ka kohaliku Karjääri tee nr 3860024 kaitsevööndiga kattuval alal ning hilisema maavara kaevandamise seal.


25. juunil toimus Laimjala vallas Sääremäe puhkekohas mereorienteerumise võistlus ja suvine vabaõhusündmus
LAIMJALA AERURAMM 2016
ban

Loe lähemalt >

Võeti vastu Laimjala valla Mägi-Kurdla küla 11,56 ha LÜLLE MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING. Vt. lähemalt > pdf

Laimjala valla AASTA TEGIJA 2015 on Meren Tamm.

Laimjala Rahvamaja tegemistest FB-s >>

Muhu HOOLDEKESKUSE koduleht.

Vallast lühidaltvalla kaart

Laimjala vald asub Saare maakonna kaguosas.
Vallal on ühine piir Pöide ja Valjala vallaga.
Pindala - 116 km²
Elanikke arv - 743

Vallas on 24 küla. Elanike arvu poolest suurimad on vallakeskus Laimjala ja Käo küla.

Valla omapäraks on väga liigendatud rannajoon ning 99 väikest saart ja laidu rannameres. Valla territoorium on metsavaene, kuid seda rohkem on kadastikke.

Laimjala Vallavalitsus asub ühekorruselises mansardkorrusega härrastemajas, mis on arvatavalt ehitatud 18.-19. sajandi vahetusel. Kahel pool treppi välisukse kõrval on dolomiidist lõvid.

VIIMATI LISATUD

Kodulehele lisatud uus osa SOTSIAALHOOLEKANNE

2016. a. hajaasustuse programmist toetuse saajad. pdf ja selle muudatus pdf

Laimjala valla teabeleht VALLAELU Nr. 69 pdf

Laimjala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2014-2025 pdf
Valla kaardid pdf
Külade kaardid pdf

 

TASUB TEADA

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPINGU projekt

KOIGI matkarada tutvustav video

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>
Hinnakiri >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee