DOKUMENTIDE REGISTER 2008
Jrk Kirja regist- Väljamineva Sissetulnud Menetlust algatanud kirja   Kellele Juurde- Kirja KIRJA TEGELIK TÄITMINE    
nr reerimise kirja  numb. kirja number. saatja või adressaat DOKUMENDI SISU suunatud pääsu- täitmise   Toimiku  
  kuupäev ja kuup.  ja kuup kellele suunatud   või kirja koostaja piirang  tähtaeg Vastatud Sisu number Märkused
1 3.01.2008   1-1/60293 28.12.07 Keskkonnaministeerium Andmed reformimata maa kohta K.Peedu- maanõun.   09.01.08 9.01.2008 koolitusel osaleja teatamine 5-1.1.3 e-postiga
2   9-1.3/2 03.01.08   Eesti Energia AS Lepingu lõpetamine A.Aus- majandusnõun.       9.1-3  
3   9.1-3/3 07.01.08   Eesti Energia AS Pöördumine V.Rei-vallavanem         9.1-3  
4 8.01.2008   9-9/1482 03.01.08 Saare Maavalitsus Sääremäe puhkekoha detailplaneering A. Aus         7.1-5  
5 8.01.2008   1 07.01.08 Saaremaa Prügila OÜ Jäätmemajandusalane koostöö A.Aus   15.02.08 30.01.08 Vastus-jäätmemaj.alane ... 9.3-2  
6 8.01.2008   4 04.01.08 Tiigrihüppe Sihtasutus Koolide IKT- vahendite rahastamine V. Rei   20.01.08     13.1-2  
7 8.01.2008   11-15759448 18.12.07 Keskkonnaministeerium Veemajand. Kava  meetmepl.ühildam. A. Aus   31.01.08 29.01.08 vastatud e-postiga 9.3-2  
8 10.01.2008   1-1-1/26694 Keskkonnaministeerium Maa munitsipaalomandisse taotlemine K.Peedu- maanõun.         5-3.3 toimik ka
      9.01.2008                 koopia MV
9 10.01.2008   8.01.2008 Kod. Milvi Rand Männi talu tagastamise küsimus vallavalitsus   09.02.08 22.01.08 Männi talu tagastamisest 5-1.1.3 EVP-de tasum.
10 10.01.2008   8.01.2008 Kod. Milvi Rand Männi talu tagastamise küsimus volikogu   09.02.08 22.01.08 Männi talu tagastamisest 5-1.1.3 tähitult " "
11 10.01.2008   10.01.2008 Kod. Kristo Kiiker Avaldus- mü nime muudatus vallavalitsus         5-3.3  
12   9.2-2/12   Saarte Teedevalitsus tolmutõrje ja teetööd 2008.aastal A.Aus     07.03.08 Kalkulatsioonid - Kõmmi, 9.2-2  
    39457               Asva, Randvere remont    
13   5-3.4/13   Maksu- ja Tolliamet Taotlus -mitteresidentide ID K.Peedu   16.01.08   uued maksukohuslased 5-3.4  
    39457   Lääne Maksukeskus                
14   22 19.12.07   Maksu- ja Tolliamet volikogu otsus- maamaksu määrad volikogu         1-1  
15   5-3.2/15   Saare Kinnistusamet Avaldus - Rääba m/ü- A.Sink K.Peedu         5-3.2  
    39458                    
16   5-3.2/16   Saare Kinnistusamet Avaldus - Välja m/ü-E.Murekas K.Peedu       5-3.2  
    39458                    
17   5-3.2/17   Saare Kinnistusamet Avaldus - Vana-Mäe m/ü E.Vanem K.Peedu       5-3.2  
    39458                    
18 14.01.2008   9-9/1764 11.01.2008 Saare Maavalitsus Mõisamäe m/ü detailplaneering         A.Aus         7.1-5  
19 14.01.2008     Tallinna Halduskohus Kohtukutse - kohtuasi 3-06-1038 vallavalitsus   13.02.08     5-3.2  
        Pärnu Kohtumaja M.Rand kaebus     kell 11.00        
20   5-3.1/20   Maa-Ameti Saare Avaldus - nime muudatuse reg.- Mäe      K.Peedu         5-3.1  
    39462   Katastribüroo                
21   15.01.2008   Maa-Ameti Saare Avaldus- Ridala k. Antsu jagamise     K.Peedu         5-3.1  
    5-3.1/21   Katastribüroo kohta              
22 16.01.2008   40-12-4/45933 Saaremaa Keskkonnateenistus Mägi-Kurdla k. Lülle m/ü dpl.ettepanek     A.Aus         7.1-5  
      14.01.2008                  
23 16.01.2008   OSV-2-2.1/08 Riigikontroll Abiks revisjonikomisjoni tööplaani rev.komisjon         1-4.1 saabus
      .01.2008   kavandamisel             digi doc.
24 18.01.2008   7-5/080051/00800396 Õiguskatsleri Kantselei Teabe nõudmine vallavanem   15.02.08 25.02.2008 vastus teabenõudele 5-3.2  
      17.01.2008     V.Rei            
25   7.1-5725   Saaremaa keskkonna- Dpl. Kooskõlastamine- Mõisamäe A.Aus     29.01.2008 kooskõlastati 7.1-5  
    22.01.2008   teenistus                
26 22.01.2008   19.01.2008 Kod. Milda Oll Avaldus- k/ü jagamiseks vallavalitsus       VV  korraldus nr 6 2-2  
27 22.01.2008   13.1-1/85 18.01.2008 Kuressaare Linnavalitsus Munitsipaalkoolide tegevuskulude vallavalitsus         13.1-2  
          katmine              
28 23.01.2008   määrus nr 2 22.01.2008 Kuressaare Linnavalitsus Kuressaare linna munitsipaalharidus-              
          asutuste tegevuskulu arvestusliku vallavalitsus         13.1-2  
          maksumuse kinnitamine              
29 23.01.2008   23.01.2008 Maanõunik K.Peedu Avaldus vallavanem         20.1-1.1  
30 24.01.2008   23.01.2008 OÜ Elford Avaldus vallavalitsus         9.2-2  
31 24.01.2008   23.01.2008 OÜ Elford Avaldus vallavalitsus         14.1-1  
32   6.1-16/32   Hotell Tartu OÜ Garantiikiri vallavanem         6.1-16  
    25.01.2008                    
33   5-3.1/33   Keskkonnaministeerium Maa munitsipaliseerimise taotlus vallavanem     28.03.2008 Maa munits. taotlemine 5-3.1 P.Miller
    25.01.2008                    
34   5-3.1/34   Maa-ameti Saare Avaldus - Aaviku k. Töökoja m/ü K.Peedu         5-3.1  
    25.01.2008   Katastribüroo                
35   6.1-4.3/35   Haigekassa töövõimetuslehe saatekiri E.Toll         6.1-4.3  
    27.01.2008                    
36 29.01.2008   40-1-1/137 15.01.2008 Keskkonnaministeerium Maavara kaevandamise loa andmine vallavalitsus            
        Saaremaa Keskkonnateenistuse Laimjala Vallavalitsusele           9.3-2  
        juhataja k o r r a l d u s Kingli kruusakarjääris              
37   7.1-5/37   Saaremaa Päästeteenistus DPL kooskõlastamine - Lülle A.Aus     5.02.2008 Dpl kooskõlastamine 7.1-5  
    31.01.2008                    
38   7.1-5/38   Saaremaa Päästeteenistus DPL kooskõlastamine - Mõisamäe A.Aus     5.02.2008 Dpl. Kooskõlastamine 7.1-5  
    31.01.2008                    
39 30.01.2008   28.jaan.08 Advokaadibüroo Nõudekiri K.Peedu   1.02.2008 31.01.2008 vastus nõudekirjale 5-1.1.3  
        Laus- Partnerid                
40   6-2.1.1/40   AS Hansa Liising Eesti Lissinglepingu lõpetamine V.Rei         6-2.1.1  
    31.01.2008                    
41   5-3.1/41   MAA-AMET Õiend maade riigi omandisse jätmise K.Peedu         5-3.1  
    31.01.2008     kohta Laimjala vallas maanõunik            
42 31.01.2008   28.01.2008 Keskkonnaministeerium Riigi jäätmekava 2008-2013 eelnõu A.Aus   08.02.08 20.02.08   9.3-2  
      12.01.7802   seisukohavõtuks vallavalitsus            
43 4.02.2008   31.01.2008 Rahvastikuministri Büroo ankeet-KOV ja lastega pered 2007 E.Sepp   22.02.08 20.02.08   12.3-3  
            raamatupid.            
44 5.02.2008   1.2-1.2/109 Lääne-Eesti Päästekeskus Projekt "Kodu tuleohutuks 2008" E.Sepp-sotsiaal   14.02.08 13.02.08   16.1-1  
      1.02.2008     vallavalitsus            
45   20.3-6/45   Maksu- ja Tolliamet volikiri - e-maksuameti ... vallavanem         20.3-6  
    5.02.2008   Saare maksu- ja tollibüroo                
46   20.3-6/46   Maksu- ja Tolliamet volituste lõpetamine vallavanem         20.3-6  
    5.02.2008   Saare maksu- ja tollibüroo                
47   6.1-4.3/47   Haigekassa töövõimetuslehe saatekiri raamatupidamine         6.1-4.3  
48 6.02.2008   1 05.02.2008 OÜ Saamela taotlus kruusa müümiseks V.Rei         9.2-2  
49 7.02.2008     Rae Terminal OÜ Projekteerimitingimuste taotlus A.Aus     22.02.08 vastus projekt.tingimustele 7.1-5 tähitult
            vallavalitus            
50   9-1.4/50   Eesti Energia AS elektrivarustuse üleviimine maakaabel.. A.Aus         9-1.4  
51   5-3.1/51   Maa-ameti Saare Katastribüroo Avaldus - Leemeti m/ü K.Peedu         5-3.1  
    08.02.2008                    
52 11.02.2008   40-1-10/9998 Keskkonnaministeerium Teatis - tekkepõhise võlgnevuse kohta E.Toll         6.1-14  
      8.02.2008 Saaremaa Keskkonnateenistus                
53 11.02.2008   0076972L/ Hansa Liising Liisingulepingu lõpetamise akt V.Rei         6.1-14  
      8.02.2008                  
54 12.02.2008   9-9/109 08.02.08 Saare Maavalitsus Teabe küsimine dpl. Kohta A.Aus     18.02.08 2006-2007.a. alg ja kehtes. 7.1-5  
          (esitada digitaalselt)         dpl.aruanne    
55   13.1-2/55   Haridus- ja Teadus- Kaaskiri taotlusele V.Rei         13.1-2  
    13.02.2008   ministeerium                
56 13.02.2008   13.12.2007 Saare Maavalitsus - Maa andmine ajutisse kasutusse P.Miller         5-3.3  
  e-post     maaosakond                
57 15.02.2008   618/13.02.2008 Kuressaare notar Kinnistu isikliku kasutusõiguse raamatupidamine         4-4.2  
        Marika Leis koormamise leping ja asjaõigusleping vallavalitsus            
58 18.02.2008   18.02.2008 Kod. Sergei Ruus Avaldus vallavalitsus- A.Aus         2-2  
59   20.3-6/59   AS EMT volitus V.Rei         20.3-6  
60   5-3.1/60 19.02   Maa-Ameti Saare katastribüroo Avaldus -Rahvamaja m/ü P.Miller         5-3.1  
61   5-3.1/61  "   Maa-Ameti Saare katastribüroo Avaldus - Katlamaja P.Miller         5-3.1  
62   5-3.1/62  "   Maa-Ameti Saare katastribüroo Avaldus -Pumpla P.Miller         5-3.1  
63   5-3.1/63  "   Maa-Ameti saare katastribüroo Avaldus- Männi P.Miller         5-3.1  
64   5-3.1/64  "   Maa-Ameti Saare katastribüroo Avaldus - Vallamaja P.Miller         5-3.1  
65   5-3.1/65  "   Maa-Ameti Saare katastribüroo Avaldus - biopuhasti P.Miller         5-3.1  
66 19.02.2008   19.02.2008 Kod. Milvi Tüür Avaldus vallavalitsus,A.Aus         2-2  
67   9.2-2/67   Asva k. Mäe kinnistu Teeääre puhastamisest vallavalitsus         9.2-2  
    20.02.2008   omanikud (5)                
68   9.2-2/68   Mägi-Kurdlak. Pisimiko kinnisu Teeääre puhastamisest vallavalitsus         9.2-2  
    20.02.2008   omanikud (1)                
69   9.2-2/69   Asva k. Antsu-Aadu kinnistu Teeääre puhastamisest vallavalitsus         9.2-2  
    20.02.2008   omanikud (2)                
70 20.02.2008   20.02.2008 Kod.Kalev Sirp avaldus vallavalitsus         2-2  
                         
71   7.1-5/71   Keskkonnaministeerium Laimjala valla üld pl. Strateegiline A.Aus         7.1-5  
    25.02.2008   Sotsiaalministeerium keskkonnamõju hindamine              
        Saaremaa Keskkonnateenistus                
        Kulltuuriministeerium                
72   7.1-5/72   Saare MV-T.Kasemaa Laimjala valla üldpl. algatamisest A.Aus         7.1-5  
          informeerimine              
73   7.1-5/73   Maanteeamet Laimjala valla üldplaneering A.Aus     29.02.2008 Laimjala valla üldpl-st 7.1-5 11.3-2/626
        Saare Maavalitsus   "  "            
        Saaremaa Keskkonnateenistus   "  "     28.02.2008 Laimjala valla üldpl-st 7.1-5 40-11-1/12627
        Muinsuskaitseamet   "  "     6.03.2008 Laimjala valla üldpl-st 7.1-5 544
        Eesti Enrgia AS   "  "            
        Veeteede Amet   "  "            
        Saarte Teedevalitsus   " ""     4.03.2008 Laimjala valla üldpl-st 7.1-5 7-4/239
        Kaitseministeerium   "   "     08.042008 Laimjala valla üldpl-st 7.1-5 12.1/1478
        Lennuamet   "  "            
        Piirivalveamet   "  "     8.04.2008 Laimjala valla üldpl-st 7.1-5 7.2-2/1234-2
74   2-2/74   Kod.Meeta Saar vastus avaldusele vallavalitsus         2-2  
    27.02.08                    
75 25.02.2008   20.02.2008 Kod. Kalev Selter avaldus - DPL. Algatamiseks volikogu         1-2  
76 26.02.2008   25.02.2008 kod. Tiiu Kivi avaldus - kaevu vee .... vallavalitsus         2-2  
77 26.02.2008   25.02.2008 kod. Tõnu Külmallik avaldus - kaevu vee .... vallavalitsus         2-2  
78 27.02.2008   28.02.2008 kod. Linda Muruvee avaldus - kaevu vee .... vallavalitsus         2-2  
79 29.02.2008   29.02.2008 kod. Dorus Saar avaldus - kaevu vee .... vallavalitsus         2-2  
80 29.02.2008   29.02.2008 kod. Erika Kivi avaldus - kaevu vee .... vallavalitsus         2-2  
81 29.02.2008   29.02.2008 kod. M.Eskor avaldus - kaevu vee .... vallavalitsus         2-2  
82 29.02.2008   29.02.2008 kod. Valmar Toompuu avaldus - kaevu vee .... vallavalitsus         2-2  
83 29.02.2008   29.02.2008 kod. Hilda Nõu avaldus - kaevu vee .... vallavalitsus         2-2  
84 03.03.2008   3.03.2008 kod. Mati Tamm avaldus - kaevu vee .... vallavalitsus         2-2  
85 03.03.2008   2.2LN-20.17/18330 Põhja Politseiprefektuur Järelpärimine E.Sepp     05.03.08 vastus järelpärimisele 12.3-3  
      28.02.2008                  
86 03.03.2008   13-3-1/11021-2 Hiiu Maavalitsus tehn. abi laevateede süvendamiseks ... teadmiseks         7.1-5  
      28.02.2008                  
87   03.03.2008   Haigekassa töövõimetuslehe saatekiri E.Toll         6.1-4.3  
88 4.03.2008     Hansa Liising liisingueseme üleandmise-vastuvõtu akt V.Rei         6-2.1.1  
89   5-3.2/89   Kinnistusamet avaldus - Asva k. Juhtraaugu P.Miller         5-3.2  
    04.03.2008                    
90   5-3.2/90   Kinnistusamet avaldus - Kõmmi m/ü P.Miller         5-3.2  
    04.03.2008                    
91 4.03.2008   3.03.2008 Kod. Helga Vaht avaldus - kaevu vee .... vallavalitsus         2-2  
92 29.02.2008   3.03.2008 Kod.H.Rei avaldus - kaevu vee .... vallavalitsus         2-2  
93   5-3.1/93 3.2-3/338 Saare Maavalitsus Maareformi seaduse § 31 lg 2 .... P.Miller         5-3.1  
        Maaosakond                
94 10.03.2008   6.03.2008 Advokaadibüroo Teabenõue vallavalitsus     14.03.08 avalduste koopiad (2 tk) 5-1.1.3 M.Tuus-fax
        Laus ja Partnerid                
95 10.03.2008   7.03.2008 Advokaadibüroo vastus kirjale 5.1.1.3/10 vallavalitsus         5-1.1.3 M.Tuus-fax
        Laus ja Partnerid                
96 11.03.2008   11.03.2008 Kod. Heino Päästel avaldus - Sireli m/ü -l dpl. Algatamine volikogu         1-2  
            A.Aus            
97 11.03.2008   5-2.2/201 Kuressaare notar E.Mureka pärimisasjas ... vallasekretär     11.03.08 vastus pärimisasjas 5-3.2  
      10.03.2008 Marika Leis                
98   6.1-14/98   Saare maavalitsus Kaaskiri valla vanem         6.1-14  
    12.03.2008   Rahandusosakond                
99   6.1-14/99   Saare Maavalitsus garantiikrir vallavanem         6.1-14  
    14.03.2008   kohalik omaalgatus programm                
100 17.03.2008    nr 325 13.03.2008 Saare Maavalitsus Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse raamatupidamine         6.1-14  
        Maavanema korraldus 2008.a. rahaliste vahendiste jaotamine sots. Nõunik            
    7.1-5/100   Saaremaa Keskkonnateenistus Küsimus Natura 2000 kohta A.Aus         7.1-5  
    27.03.2008                    
101 24.03.2008   24.03.2008 Kod.Tiiu Kesküla avaldus vallavalitsus         5-3.3  
            P.Miller            
102 26.03.2008   5-2.2/104 Notar Anne Heinsaar Järelpärimine vallasekretär         5-3.2  
      24.03.2008                  
103 27.03.2008   9-9/315 Saare Maavalitsus Tuule m/ü dpl. Kohta A.Aus         7.1-5  
      25.03.2008                  
104 27.03.2008   9-9/336 Saare Maavalitsus Laimjala valla üldpl. Kohta A.Aus         7.1-5  
      24.03.2008     vallavalitsus            
105 28.03.2008   28.03.2008 AK Nõmme LP avaldus maade kasutusvaldusse ... P.Miller         5-3.3  
106 28.03.2008   28.03.2008 Andres Kurgpõld avaldus maade kasutusvaldusse ... P.Miller         5-3.3  
107 1.04.2008   7-5/080051/00802221 Õiguskatsler Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks vallavalitsus   30.04.08 20.05.08 rikkumine kõrvaldatud 5-1.1.3  
      31.03.2008     P.Miller            
108 1.04.2008   1.04.2008 Kod. Viivi Asumaa avaldus k/ü jagamiseks vallavalitsus         2-2  
            P.Miller            
109 2.04.2008   1.04.2008 OÜ Prügimees Taotlus korraldatud jäätmeveo vallavalitsus         9.3-2  
          teenustasu muutmiseks A.Aus            
110   7.1-5/110   Saare Maavalitsus Dpl. Algatamisest teatamine A.Aus         7.1-5  
    2.04.2008                    
111   7.1-5/111   Saare Maavalitsus Dpl. Kehtestamisest teatamine A.Aus         7.1-5  
    2.04.2008                    
112 4.04.2008   1-14/1 Oü Audla maade kasutamise kohta P.Miller     14.05.08 vastus järelpärimisele 5-3.3  
      3.04.2008     vallavalitsus            
113 4.04.2008   1-1/17659 Keskkonnaministeerium Andmed reformimata maa kohta P.Miller         5-3.1  
    7.1-5/112   Keskkonnateenistus Liini mü. Ehituse kohta seisukoha A.Aus         7.1-5  
    7.04.2008     küsimine              
114 9.04.2008 9.3-2/114   Põlva Tehnika OÜ konteinerite tellimine A.Aus         9.3-2  
    9.04.2008                    
115 9.04.2008   115/5-3.3 kod. Andres Kaldmäe avaldus P.Miller         5-3.3  
116   116/9.3-2   OÜ Audla Jäätmehooldus V.Rei         9.3-2  
117 9.04.2008     OÜ Audla Nõusoleku küsimnine vallavalitsus         2-2  
118 11.04.2008   40-7-2/19743 Saaremaa Keskkonnateenistus Arvamus jäätmeloa taotluse kohta vallavalitsus   21.04.08 09.05.08   9.3-2  
      9.04.2008     A.Aus            
119 11.04.2008   10.04.2008 Kod. Elle Toll avaldus P.Miller         2-2  
120 11.04.2008   11.04.2008 Kod. Mati Murekas avaldus P.miller         2-2  
121   7.1-5/121   Saare katastribüroo Planeeringu kehtestamisest A.Aus         7.1-5  
          informeerimine              
122   7.1-5/122   Saare Katastribüroo Planeeringu kehtestamisest A.Aus         7.1-5  
          informeerimine              
123   7.1-5/123   Saare Maavalitsus Detailpl. kehtestamisest A.Aus         7.1/5  
          informeerimine              
124   9.3-2/124   Saaremaa keskkonnateenistus Arvamus AS Epler-Lorenz A.Aus         9.3-2  
          jäätmeloa taotluse kohta              
125   6.1-14/125     Garantiikiri V.Rei         6.1-14  
126     14.04.2008 Kod. Ago Jääger Nõusolek väikeehitise püstitamiseks A.Aus         2-2  
      2-2/126                  
127     2.1-27/235 Rahvakultuuri- arendus Kollektiivide tegevustoetus V.Rei   22.04.08     14.1-1  
        ja koolituskeskus                
128   9-2.2/128   Saarte Teedevalitsus Taotlus liiva ostmiseks V.Rei         9-2.2  
129   6.1-14/129   Saare Maavalitsus Projekt Asva-Sääremäe ... V.Rei         6.1-14  
        kohaliku omaalgatuse....                
130 21.04.2008   1-14/2 03.04.2008 OÜ Audla avaldus P.Miller         5-3.3  
131 21.04.2008   17.04.2008 Kõmmi krt elamu maa taotlemine munitsipaali..... P.Miller         7.1-5  
132 21.04.2008   16.04.2008/3-06-1038 Tln Ringkonnakohus MÄÄRUS vallavalitsus,M.Tuus   20.05.08     5-3.2  
133 21.04.2008   21.04.2008 Erni Saarkoppel avaldus vallasekretär         19.2-2  
134   5-3.4/134   Maksu-ja Tolliamet Isikukoodi taotlus P.Miller         5-3.4  
135 22.04.2008   3.2-2/6423 Haridus-ja Teadus- Lepingu edastamine Vallavanem         13.1-2  
      21.04.2008 ministeerium                
136 24.04.2008 5-3.1/136   Maa-ameti Saare katastribüroo Välja mü nimemuudatus P.Miller            
137   7.1-5/137   Kod.Ago Jääger kirjaliku nõusoleku taotlus A.Aus         7.1-5  
138   7.1-5/138   Saaremaa kKeskkonnateenistus Seisukoht tegevuse suhtes A.Aus     30.05.08 vastus 7.1-5  
139   7.1-5/139   Saare Maavalitsus Dpl -Mõisamäe järelvalve A.Aus         7.1-5  
140   7.1-5/140   Eesti Mereinstituut valla üldplaneeringust A.Aus     03.05.08 vastus 7.1-5  
141   5-3.1/141   Saare Maavalitsus Seisukoht ... P.Miller         5-3.1  
142   20.1-4.1/142   Siseministeerium MHD- ja kaaskiri M.Liiv         20.1-4.1  
143 5.05.2008   40-1-9/23584 Saaremaa keskkonnateenistus TEATIS raamatupidamine         9.3-2  
144 5.05.2008   40-3-1/16892 Saaremaa Keskkonnateenistus Väärtnõu kinnistu kohta A.aus         7.1-5  
145 13.05.2008 5-3.1/143   Andres Kaldmäe Teatis P.Miller   13.06.08        
146 14.05.2008 5-3.1/144   Tarvo Ling Teatis P.Miller   14.06.08        
147   5-3.1/145   Maa-ameti Saare katastribüroo Sepa maaüksuse registreerimise avaldus P.Miller            
148   5-3.1/146   Maa-ameti Saare katastribüroo Ruhva-Ranna maaüksuse registreerimise avaldus P.Miller            
149   5-3.1/147   Maa-ameti Saare katastribüroo Kalda-Matsi maaüksuse jag.registreerimise avaldus P.Miller            
150   5-3.1/148   Maa-ameti Saare katastribüroo Tirbi nimede muutmise avaldus P.Miller            
151 15.05.2008   2-08-16805 Pärnu maakohus Kohtumäärus E.Sepp         5-3.2  
      Kuressaare Kohtumaja   vallavalitsus            
152 19.05..2008   13-3-1718786-3 Hiiu Maavalitsus Projekti "tehnilina abi laevateede ... vallavalitsus         9.2-2  
153 19.05.2008   OÜ Audla Teabenõue maaksautuse kohta maanõunik         5-3.3  
154 19.05.2008   kod. P.Vesik Teabenõue maamaksu määramise kohta maanõunik         5-3.4  
  20.05.2008 6.1-4.3/155   Haigekassa saatekiri raamatupidamine         6.1-4.3  
155 22.05.2008   2-08-16805 Pärnu maakohus kohtumäärus vallavalitsus         5-3.2  
      20.05.2008 Kuressaare kohtumaja   sotsiaal            
156 26.05.2008 5-3.1/149   Paul Vesik Käomatsi maamaksu kohustus P.Miller            
157 27.05.2008 5-3.1/150 19.05.2008 Audla Osaühing Teabenõude täitmisest keeldumine P.Miller         5-3.1  
158 26.05.2008   9-9/623 Saare Maavalitsus Saaremetsa k. Mõisamäe m/ü dpl. A.Aus         7.1-5  
      22.05.2008                  
159   9.3-2/159   OÜ Prügimees korraldatud jäätmeveo hinnad A.Aus         9.3-2  
    27.05.2008                    
160   28.05.2008   Saare Maavalitsus Garantiikiri - veeprogrammi omaosal. A.Aus         6.1-14  
161 29.05.2008     OÜ Jaotusvõrk kasutusloa taotlus vallavalitsus         2-2  
            A.Aus            
162 30.05.2008   Saare Maavanem ÜP ja KSMH informeerimine A.Aus         7.1-5  
163   30.05.2008   Keskonnaministeerium ÜP ja KSMH informeerimine A.Aus         7.1-5  
164   30.05.2008   Kultuuriministeerium ÜP ja KSMH informeerimine A.Aus         7.1-5  
165   30.05.2008   Muinsuskaitseamet ÜP ja KSMH informeerimine A.Aus         7.1-5  
166   30.05.2008   Riiklik Looduskaitsekeskus ÜP ja KSMH informeerimine A.Aus         7.1-5  
167   30.05.2008   Sotsiaalministeerium ÜP ja KSMH informeerimine A.Aus         7.1-5  
168   30.05.2008   Saaremaa Keskonnateenistus ÜP ja KSMH informeerimine A.Aus         7.1-5  
169 30.05.2008   40-11-4/26664 Saaremaa Keskkonnateenistus Seisukoht valla üpl. Keskkonnamõju ... A.Aus         7.1-5  
170   2.06.2008   MindBridge OÜ Lepingu lõpetamine A.Aus         6.1-11  
171 3.06.2008   3.06.2008 kairi Rei avaldus vallavalitsus         2-2  
172   30.05.2008   Saare Kinnistusamet Avaldus- Leemeti P.Miller         5-3.2  
173   30.05.2008   Saare Kinnistusamet Avaldus - Ruhve-Ranna P.Miller         5-3.2  
174   9.06.2008   Saaremaa Keskkonnateenistus Seisukoha küsimine - leemeti A.Aus         7.1-5  
175   9.06.2008   OÜ Audla Vastus selgitustaotlusele P.Miller         5-3.1  
176   9.06.2008   Saare Maavalitsus Vastus pöördumisele P.Miller         5-3.3  
177   12.06.2008   Haigekassa saartekiri raamatupidamine         6.1-4.3  
178     40-3-1/23296 Saaremaa keskkonnateenistus Tohvri kinnistu A.Aus         7.1-5  
      10.06.2008                  
179 11.06.2008   9.06.2008 Oü Laiduse avaldus vallavalitsus         2-2  
180 13.06.2008   1.1-3/933 Saare Maavalitsus Võidutule üleandmisest vallavanem         14.1-1  
      11.06.2008                  
181 16.06.2008   12.06.2008 Kod.Arda Laisaar avaldus maanõunik, vallav.         2-2  
182 16.06.2008   10-2/993 Saare Maavalitsus Bussiliiklusest vallavalitsus         8.1-1  
      13.06.2008                  
183   6.1-14/183   Haigekassa saatekiri raamatupidamine         6.1-14  
184 16.06.2008 5-3.1/149   Saare-Maakataster Kõiguste k Kesküla jagamise avaldus Piret            
185 17.06.2008 5-3.1/150   Saaremaa Keskkonnateenistus Laheküla küla Lahe kooskõlastamise taotlus Piret            
186 19.06.2008 5-3.2/186   Kinnistusamet avaldus -Biotiigi maanõunik         5-3.2  
187 19.06.2008 5-3.2/187   Kinnistusamet Avaldus - Ruhve-Ranna maanõinik         5-3.2  
188   2-2/188 9.06.2008 A.Kaldmäe; T.Ling Kokkulepe maanõunik         2-2  
189 30.06.2008 5-3.2/189   Saare-Maakataster avaldus Ruhve k Peetri nimemuutuseks P.Miller            
190 28.07.2008 6.-4.3/190   Haigekassa saatekiri E.Toll         6.1-4.3  
191 31.07.2008 7.1-5/191   R.Traumann Keskkonnateenistuse seisukoht A.Aus         7.1-5  
192 31.07.2008 5-3.4/192   Maksu-ja Tolliamet Isikukoodi Taotlus P.Miller            
193 4.08.2008 7.1-5/193   Saare Maavalitsus Dpl. Kooskõlastamise määramine A.Aus     29.08.08 vastus - kangastemäe dpl. 7.1-5  
194 5.08.2008   31.07.2008 Kod.Erki Tamberg Avaldus P.Miller         2-2  
195   5-3.27195       P.Miller         5-3.2  
196   20.1-4.1/196   Riigikogu erikomisjon Andmed MHD kohta M.Liiv         20.1-4.1  
197 7.07.2008   40-3-1/30132 Keskkonnaministeerium Laheküla lahe m/ü     P.Miller         5-3.3  
198     2.07.2008 Saarme  keskkonnateenistus                
199 7.07.2008 5.3-2/199     Avaldus katastrisse kandmiseks P.Miller            
200   9.1-3/200   Tervisekaitseinspektsioon Seisukoha küsimine A.Aus         9.1-3  
201   9.1-3/201   Mati Tamm Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks A.Aus         9.1-3  
202 12.08.2008   3-4/427-1 11.08.08 Kaevude joogivee kvaliteedist Kaevude joogivee kvaliteedist A.Aus         9.1-3  
203 15.08.2008 5-3.1/203   Keskkonnateenistus Kaasiku kü kooskõlastuse taotlus P.Miller            
204 21.08.2008   40-3-1/35942 Saaremaa Maaüksuse kasutusvaldussse andmine P.Miller         5-3.3  
      18.08.2008 Keskkonnateenistus                
205   22.08.2008                    
    12.3-3/205   Kredex Soovituskiri V.Rei         12.3-3  
206 26.08.2008       Avaldus katastri muudatuseks Sohvi P.Miller            
207   26.08.2008   Kredex Soovituskiri V.Rei         12.3-3  
    12.03.2003                    
208 29.08.2008                      
209   03,09.2008   SA KIK Garantiikiri A.Aus         9.3-2  
210   3.09.2008   Saarte Teedevalitsus Liiva tellimine A.Aus         9-2.2  
211   7.1-5/211   Saare maavanem Inhormeerimine Sadamaäära dpl. A.Aus         7.1-5  
212   7.1-5/212   Saaremaa Keskkonnateenistus Tohvri kinnistu .... A.Aus         7.1-5  
213     40-3-1/38691 Saaremaa keskkonnateenistus Kaasiku kinnistu kohta P.Miller         5-3.3  
      3.09.2008                  
215     215/5-3.3 avaldus kasutusvaldusse võtmiseks Andres Kurgpõld P.Miller         5-3.3  
216 9.09.2008   5-4/1068 09.09.2008 Saarte Teedevalitsus maamaksustamise hinna küsimine P.Miller         5-3.4  
              5-3.4  
217   5-3.4/217   Saarte Teedevalitsus Kingli Karjääri maamaks P.Miller            
    9.09.2008