AMETIISIKUTE 2010. A. PALGAANDMETE KOONDTABEL

Vallavalitsus:

Ametiisiku andmed

Ametiisiku nimi

 

Töötasu liik

 

Palga kogusumma

Periood

Teenistus- või töösuhte vorm

 

 

Põhipalk

Lisatasud ja hüvitised

Muud tasud

 

 

 

Vallavanem

Vilmar Rei

183 683

9 135

18 823

211 641

1.01.2010 - 31.12.2010

Valimine

Vallasekretär

Merike Liiv

163 115

7 765

18 879

189 759

1.01.2010 - 31.12. 2010

Teenistusse nimetatud

Ehitus- ja majandusnõunik

Ado Aus

154 099

7 308

23 599

185 006

1.01.2010 - 31.12. 2010

Teenistusse nimetatud

Maanõunik

Piret Miller

140 089

 

27 895

167 984

1.01.2010 - 31.12. 2010

Teenistusse nimetatud

Finantsjuht

Elle Toll

151 689

7 308

14 718

173 715

1.01.2010 - 31.12. 2010

Teenistusse nimetatud

Sotsiaalnõunik

Ellen Sepp

146 882

7 308

11 020

165 210

1.01.2010 - 31.12. 2010

Teenistusse nimetatud

Raamatupidaja

Eha Pokk

129 280

6 394

17 716

153 390

1.01.2010 - 31.12. 2010

Teenistusse nimetatud


 


Vallavolikogu:

Ametiisiku andmed

Ametiisiku nimi

 

Töötasu liik

 

Palga kogusumma

Periood

Teenistus- või töösuhte vorm

 

 

Põhipalk

Lisatasud ja hüvitised

Muud tasud

 

 

 

Volikogu esimees

Aarne Lember

 

 

 

 

1.01.2010 – 31.12.2010

Valimine

Volikogu aseesimees

Vello Rand

 

 

 

2 730

1.01.2010 – 31.12.2010

Valimine

Volikogu liige

Toomas Riis

 

 

 

1 800

1.01.2010 – 31.12.2010

Valimine

Volikogu liige

Piret ots

 

 

 

2 100

1.01.2010 – 31.12.2010

Valimine

Volikogu liige

Nele Laagus

 

 

 

2 600

1.01.2010 – 31.12.2010

Valimine

Volikogu liige

Margit Ling

 

 

 

2 850

1.01.2010 – 31.12.2010

Valimine

Volikogu liige

Maret Vaga

 

 

 

2 220

1.01.2010 – 31.12.2010

Valimine