AMETIISIKUTE 2011. A. PALGAANDMETE KOONDTABEL

Vallavalitsus:

Ametiisiku andmed

Ametiisiku nimi

 

Töötasu liik

 

Palga kogusumma

Periood

Teenistus-
või töösuhte vorm

 

 

Põhipalk

Lisatasud
ja hüvitised

Muud tasud

 

 

 

Vallavanem

Vilmar Rei

11 967

584

1 187

13 738

1.01.2011- 31.12.2011

Valimine

Vallasekretär

Merike Liiv

10 334

496

1 066

11 896

1.01.2011- 31.12.2011

Teenistusse nimetatud

Ehitus- ja majandusnõunik

Ado Aus

9 640

467

1 396

11 503

1.01.2011- 31.12.2011

Teenistusse nimetatud

Maanõunik

Piret Miller

9 383

 

1 099

10 482

1.01.2011- 31.12.2011

Teenistusse nimetatud

Finantsjuht

Elle Toll

9 718

467

1 113

11 298

1.01.2011- 31.12.2011

Teenistusse nimetatud

Sotsiaalnõunik

Ellen Sepp

2 588

116

1 556

4 260

1.01.2011- 31.03.2011

Teenistusse nimetatud

Sotsiaalnõunik

Rohta Lember

7 615

 

711

8 326

15.03.2011- 31.12.2011

Teenistusse nimetatud

Raamatupidaja

Eha Pokk

8 623

408

1 350

10 381

1.01.2011- 31.12.2011

Teenistusse nimetatud


 


Vallavolikogu:

Ametiisiku andmed

Ametiisiku nimi

 

Töötasu liik

 

Palga kogusumma

Periood

Teenistus-
või töösuhte vorm

 

 

Põhipalk

Lisatasud
ja hüvitised

Muud tasud

 

 

 

Volikogu esimees

Aarne Lember

 

 

 

 

1.01.2011 – 31.12.2011

Valimine

Volikogu aseesimees

Vello Rand

 

 

 

131.34

1.01.2011 – 31.12.2011

Valimine

Volikogu liige

Toomas Riis

 

 

 

95.85

1.01.2011 – 31.12.2011

Valimine

Volikogu liige

Piret Ots (Raja)

 

 

 

57.51

1.01.2011 – 5.12.2011

Valimine

Volikogu liige

Nele Laagus

 

 

 

95.85

1.01.2011 – 31.12.2011

Valimine

Volikogu liige

Margit Ling

 

 

 

142.18

1.01.2011 – 31.12.2011

Valimine

Volikogu liige

Maret Vaga

 

 

 

115.02

1.01.2011 – 31.12.2011

Valimine

Volikogu liige

Kristo Kiiker

 

 

 

19.17

5.12.2011 – 31.12.2011

Valimine