AMETIISIKUTE 2012. A. PALGAANDMETE KOONDTABEL

Vallavalitsus:

Ametiisiku andmed

Ametiisiku nimi

Töötasu liik

Palga kogusumma

Periood

Teenistus- või töösuhte vorm

 

 

Põhipalk

Lisatasud ja hüvitised

Muud tasud

 

 

 

Vallavanem

Vilmar Rei

12 411

609

977

13 997

1.01.2012- 31.12.2012

Valimine

Vallasekretär

Merike Liiv

10 675

518

1 402

12 595

1.01.2012- 31.12.2012

Teenistusse nimetatud

Ehitus- ja majandusnõunik

Ado Aus

9 919

487

1 523

11 929

1.01.2012- 31.12.2012

Teenistusse nimetatud

Maanõunik

Piret Miller

9 744

 

902

10 646

1.01.2012- 31.12.2012

Teenistusse nimetatud

Finantsjuht

Elle Toll

10 097

487

1 256

11 840

1.01.2012- 31.12.2012

Teenistusse nimetatud

Sotsiaalnõunik

Rohta Lember

9 893

 

903

10 796

15.03.2012- 31.12. 2012

Teenistusse nimetatud

Raamatupidaja

Eha Pokk

8 904

427

1 293

10 623

1.01.2012- 31.12.2012

Teenistusse nimetatud

 


Vallavolikogu:

Ametiisiku andmed

Ametiisiku nimi

Töötasu liik

Palga kogusumma

Periood

Teenistus- või töösuhte vorm

 

 

Põhipalk

Lisatasud ja hüvitised

Muud tasud

 

 

 

Volikogu esimees

Aarne Lember

 

 

 

13.44

1.01.2012 – 31.12.2012

Valimine

Volikogu aseesimees

Vello Rand

 

 

 

210.93

1.01.2012 – 31.12.2012

Valimine

Volikogu liige

Toomas Riis

 

 

 

175.76

1.01.2012 – 31.12.2012

Valimine

Volikogu liige

Janne Tiit

 

 

 

210.95

   12.05.2012 – 31.12.2012   

Valimine

Volikogu liige

Nele Laagus

 

 

 

62.34

1.01.2012 -   12.05.2012

Valimine

Volikogu liige

Margit Ling

 

 

 

191.82

1.01.2012 31.12.2012

Valimine

Volikogu liige

Maret Vaga

 

 

 

159.12

1.01.2012 – 31.12.2012

Valimine

Volikogu liige

Kristo Kiiker

 

 

 

185.97

1.01.2012 – 31.12.2012

Valimine