Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2014. aastal

 

Jrk. nr. Taotleja ja kaastaotleja nimi Projekti nimi Taotletav summa (RIIK+KOV) Oma-ja kaasfinantseering kokku Projekti maht KOKKU
1 Kerli Saar Hansu talu reoveesüsteem 3 224,00 1612,07 4 836,07
2 Madis Tamm Mäe talu puurkaev ja reoveesüsteem 4078,40 2039,20 6 117,60
3 Ardo Kaljuste Kadka talu puurkaev 3507,76 1753,64 5 261,40
4 Inga Rand Metsamaja talu reoveesüsteem 2556,32 1278,55 3 834,87

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee