Ohtlike jäätmete kogumisest jäätmejaamades


Maasi jäätmejaam asub Orissaare vallas Mäeküla külas.
Maasi jäätmejaamas võetakse elanikkonnalt tasuta vastu piiratud koguses ohtlikke jäätmeid.
Tasuta vastuvõtt puudutab Laimjala, Leisi, Muhu, Orissaare, Pöide või Valjala vallas elukohta omavate isikute poolt toodud nende kodumajapidamisest pärinevaid ohtlikke jäätmeid.

Vastavad piirkogused on toodud Maasi jäätmejaama kehtivas hinnakirjas pdf. Piirkogust ületavate koguste puhul rakendatakse hinnakirjas toodud vastuvõtuhindu. Erandkorras võib vallavalitsus võimaldada ka piirkogusest suurema koguse ohtlike jäätmete vastuvõttu.

Maasi jäätmejaama toodud ohtlikud jäätmed peavad olema korralikult suletud ja lekkekindlas pakendis, vastasel korral on jäätmejaamal õigus jäätmete vastuvõtust keelduda. Erinevat liiki ohtlikud jäätmed peavad üleandmisel olema eraldatud. Vastu ei võeta tundmatut päritolu ja omadustega ohtlikke jäätmeid.

Ettevõtetelt võetakse ohtlikke jäätmeid vastu vastavalt hinnakirjale, suuremate koguste toomine tuleb eelnevalt kooskõlastada jäätmejaamaga.

Jäätmejaam on avatud regulaarselt järgmistel nädalapäevadel (va. riiklikud pühad):
Esmaspäeval kell: 09.00 - 17.00
Kolmapäeval kell: 09.00 - 17.00
Laupäeval kell: 09.00 - 17.00
Jäätmete vastuvõtja telefon: 53 264 525

Maasi Jäätmehoolduse OÜ
tel. 53480250
jaatmehooldus@hotmail.com

 

Kudjape jäätmejaam
info kodulehel www.kudjapejaatmejaam.ee

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPINGU projekt.

KOIGI matkarada tutvustav video

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>
Hinnakiri >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee