Laimjala Vallavalitsuse palgad 01.04.2013

Struktuuriüksus

Ametikoht

Eesnimi

Perekonnanimi

Koormus

Põhipalk

Valitsemine

vallavanem

Vilmar

Rei

1

1150

vallasekretär

Merike

Liiv

1

952

Finantsteenistus

finantsjuht

Elle

Toll

1

896

raamatupidaja

Eha

Pokk

1

784

Sotsiaalosakond

sotsiaalnõunik

Rohta

Lember

1

896

Majandus-ja maakorraldus

ehitus-ja majandusnõunik

Ado

Aus

1

896

maanõunik

Piret

Miller

1

896