LAIMJALA VALLAVALITSUSE
ISTUNGI PROTOKOLL nr. 4
05. märts 2014.a.


Algus kell 11.00, lõpp kell 12.00
Istungit juhatas vallavanem Vilmar Rei.
Istungist võtsid osa vallasekretär Merike Liiv
Istungil osalesid vallavalitsuse liikmed: Piret Miller, Rohta Lember, Elle Toll, Ado Aus

Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

Jrk.
nr.
Päevakorra punkt Korralduse nr.
ja link
1. Hajaasustuse veeprogrammi aruande kinnitamine – A.Aus korraldus 22
2. Puurkaevu asukoha koskõlastamine - A.Aus korraldus 23
3. Ehitusloa väljastamine - A.Aus korraldus 24

 


Päevakorrapunkt nr 1

Hajaasustuse veeprogrammi aruande kinnitamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

5 poolthäälega tunnistati Eha Pokk poolt esitatud aruanne Kahtla küla Nurga talu reoveesüsteemi rajamise kohta korrektseks. Vastavalt vallavalitsuse ja Eha Pokki vahel sõlmitud taotluslepingule kanda Laimjala vallavalitsusel toetuse saaja arvele ülejäänud 10% summast.( 303.34€).
Korraldus juurde lisatud.


Päevakorrapunkt nr 2

Puurkaevu asukoha koskõlastamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

Oü Asvamäe on esitanud taotluse Kõiguste küla Rukki m/ü -le kaevu rajamiseks.
Laimjala Vallavalitsus kooskõlastas puurkaevu asukoha Rukki maaüksusel.
Korraldus juurde lisatud.


Päevakorrapunkt nr 3

Ehitusloa väljastamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu ja selgitusi.
vaadanud läbi Elektrilevi OÜ (reg nr. 11050857) ehitusloa taotluse Laimjala valla Laheküla küla Pireti kinnistu elektrivarustuse rajamiseks ja kiitnud heaks tööprojekti nr 14503P, annab vallavalitsus välja ehitusloa Elektrilevi OÜ’le Laheküla küla Pireti (38601:001:0503) ja Kadaka (38601:004:0596) kinnistutel elektrimaakaabelliin rajamiseks
Korraldus juurde lisatud.


Arutati:
Ridala küla Paltsu kaevu küsimus ( vastuolud Paltsi ja Kõmii maja elanike vahel)
Viljaaida m/ü ostusoovist (avaldus) Aavikunurgalt.
Kahtla majaka rendilepingu lõpetamisest?- mis saab?


Vilmar Rei
vallavanem

Merike Liiv
vallasekretär

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee