LAIMJALA VALLAVOLIKOGU
OTSUS nr.7
06. juuni 2013.a.

Laimjala Vallavolikogu VIII koosseisu liikmete arvu määramine
ja valimisringkonna moodustamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktid 12 ja 13 ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse  § 7 , §  8
Laimjala Vallavolikogu  o t s u s t a b:

1. Määrata Laimjala  Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 7.

2. Moodustada vallavolikogu valimiste läbiviimiseks Laimjala valla haldusterritooriumil üks valimisringkond 7 mandaadiga.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Aarne Lember
Volikogu esimees

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee