LAIMJALA VALLAVOLIKOGU
OTSUS nr.8
06. juuni 2013.a.

Laimjala Valla valimiskomisjoni moodustamine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lg 1 punktist 13 ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 19 lg 1mille kohaselt volikogu moodustab valla valimiskomisjoni, ning § 19 lg 3, mille kohaselt komisjoni esimees on vallasekretär, kes teeb ettepaneku komisjoni liikmete ja asendusliikmete nimetamiseks,
Laimjala Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Valla valimiskomisjoni esimees on  vallasekretär Merike Liiv, isikukood 46402240023.
2. Komisjoni esimehe ettepanekul nimetada komisjoni liikmeteks

Elle Toll - valla finantsjuht, isikukood ...
Rohta Lember -   valla sotsiaalnõunik, isikukood ...

3. Nimetada valimiskomisjoni asendusliikmeks Margit Ling, iskukood ....
4. Vallavalitsus määrab valimiskomisjoni asukoha ja avalikustab selle.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Aarne Lember
Volikogu esimees

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee