LAIMJALA VALLAVALITSUSE
KORRALDUS nr. 68
14. august 2013.a.

Valla valimiskomisjoni
asukoha määramine

 

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 19 lõige 6-st,mille alusel vallavalitsus määrab valimiskomisjoni asukoha ja valimiskomisjoni esimehe Merike Liivi ettepanekust
Laimjala Vallavalitsus annab
k o r r a l d u s e:
1. Määrata Laimjala valla valimiskomisjoni asukohaks Laimjala Vallamaja
Laimjala vallamaja
Laimjala küla
Laimjala vald
94401 Saare maakond

2. Korralduse jõustub teatavakstegemisest.

3. Hhaldusaktiga mittenõustumisel on haldusmenetluse seaduse alusel õigus korraldust vaidlustada Laimjala Vallavalitsuses või esitada kaebus halduskohtule
( Pärnu Rüütli 19 80010) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Vilmar Rei
vallavanem
 
Merike Liiv
vallasekretär

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee