LAIMJALA VALIMISKOMISJONI
OTSUS nr. 2
19. august 2013.a.

Valimiskomisjoni aseesimehe  valimine

 

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 19 lõige 4-st,mille alusel  komisjon valib aseesimehe oma liikmete hulgast,
Laimjala Valimiskomisjon
O t s u s t a b:
1. Valida Laimjala Valimiskomisjoni aseesimeheks Elle Toll.

2. Otsust on võimalik vaidlustada kolme päeva jooksul otsuse tegemisest, esitades kaebuse maakonna valimiskomisjonile kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § - s 64 sätestatud korras.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

 

Merike Liiv
Valla valimiskomisjoni esimees

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee