LAIMJALA VALIMISKOMISJONI
OTSUS nr. 4
4. september 2013.a.

Valimisliidu registreerimine

 

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 311  lõike 6 ning  lähtudes valimisliidu Laimjala 3. septembril 2013 a. registreerimiseks esitamise teatisest ( volitatud esindajad Vilmar Rei ja Aarne Lember),
Laimjala valla valimiskomisjon o t s u s t a b:
1. Registreerida 20. oktoobril 2013.a. toimuvateks Laimjala vallavolikogu valimisteks Valimisliit Laimjala ( lühend VLL).

2. Otsus jõustub allakirjutamisest.

 

Merike Liiv
Valla valimiskomisjoni esimees

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee