LAIMJALA VALIMISKOMISJONI
OTSUS nr. 7
11. oktoober 2013.a.

Valimiskomisjoni poolt hääletamistulemuste
kindlakstegemise aja ja koha määramine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise sedause § 20 lõike 1§ 55 lõike 5 ja Vabariigi Valimiskomisjoni 23. aprilli 2013.a. määruse nr 8 “ Hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” § 38 lg 2 ,
Laimjala valla valimiskomisjon o t s u s t a b:

1. Määrata Laimjala valla jaoskonnakomisjoni poolt protokollides olevate andmete kontrollimise, st. hääletamistulemuste kindlakstegemise ajaks 21. oktoober 2013 Laimjala vallavalitsus ( Laimjala vallamaja) maanõuniku kabinet kell 10:00.

2. Otsus jõustub allakirjutamisest.

 

Merike Liiv
Valla valimiskomisjoni esimees

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla teabeleht VALLAELU Nr. 72 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee