LAIMJALA VALIMISKOMISJONI
OTSUS nr. 7
11. oktoober 2013.a.

Valimiskomisjoni poolt hääletamistulemuste
kindlakstegemise aja ja koha määramine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise sedause § 20 lõike 1§ 55 lõike 5 ja Vabariigi Valimiskomisjoni 23. aprilli 2013.a. määruse nr 8 “ Hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” § 38 lg 2 ,
Laimjala valla valimiskomisjon o t s u s t a b:

1. Määrata Laimjala valla jaoskonnakomisjoni poolt protokollides olevate andmete kontrollimise, st. hääletamistulemuste kindlakstegemise ajaks 21. oktoober 2013 Laimjala vallavalitsus ( Laimjala vallamaja) maanõuniku kabinet kell 10:00.

2. Otsus jõustub allakirjutamisest.

 

Merike Liiv
Valla valimiskomisjoni esimees

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee