LAIMJALA VALIMISKOMISJONI
OTSUS nr. 9
25. oktoober 2013.a.

Laimjala Vallavolikogu asendusliikmete
registreerimine

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 69 lg 1 ning võttes aluseks 20. oktoobri  2013. a valimistulemused,
Laimjala Valla Valimiskomisjon
o t s u s t a b:
1. Registreerida Laimjala Vallavolikogu asendusliikmed:

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1. Maria Vahter

VL Laimjala

1. Laura Väli
2.Aliin Sepp
3. Janne Tiit

2. Avaldada otsus Laimjala valla koduleheküljel.

3. Otsus jõustub allakirjutamisest.

 

Merike Liiv
Valla valimiskomisjoni esimees

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee