LAIMJALA VALIMISKOMISJONI
OTSUS nr. 1
19. august 2013.a.

Valimiskomisjoni tööaja ja sidevahendite määramine

 

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahv 19 lõige 7, mille alusel määrab komisjon oma tööaja kandidaatide registreerimise algusest kuni  kandidaatide registreerimise lõppemiseni
Laimjala Valimiskomisjon
O t s u s t a b:

1. Määrata valimiskomisjoni tööajaks kandidaatide registreerimiseks s.o. 21. august kuni 09 .september igal tööpäeval kella 15.00-17.00, 10-12 september kell 16.00-18.00 ja 18. september kella 16.00-18.00

2. Määrata valimiskomisjoni sidevahenditeks: telefon 45 94 399, e-post: laimjala@estpak.ee

3. Otsust on võimalik vaidlustada kolme päeva jooksul otsuse tegemisest, esitades kaebuse maakonna valimiskomisjonile kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § - s 64 sätestatud korras.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

 

Merike Liiv
Valla valimiskomisjoni esimees

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee