VOLIKOGU VIII KOOSSEISU MÄÄRUSED

Määruse nr/
Link

    2015. aasta

Kuup.
7 RiigiTeataja Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord Laimjala vallas 22. detsember
6 Laimjala valla 2015.aasta  I lisaeelarve vastuvõtmine 22. detsember
5 Sotsiaaltoetuse määrade kinnitamine 2016. aastaks 22. detsember
4 Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 12. oktoober
2 Laimjala Vallavolikogu 19. detsembri 2006. a. määruse nr 25 “Laimjala valla avalikukorra eeskiri” muutmine 12. märts
1 Laimjala valla 2015. aasta eelarve kinnitamine 12. märts 
 

   
2014. aasta

 
17 Toimetulekutoetuse arvestamisel kehtivate normpindade ja alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - muutmine 22. detsember
16 Sotsiaaltoetuste määrad 2015. aastaks 22. detsember
15 Maamaksumäära kinnitamine  2015. aastaks 22. detsember
14 Laimjala valla terviseprofiili kinnitamine 22. detsember
13 Laimjala valla „ Aasta Tegija / Aasta Tegu“ statuudi kinnitamine 27. november
7

Laimjala valla arengukava  2014-2020 vastuvõtmine

27. mai
6 Kahtla lasteaia - põhikooli hoolekogu moodustamise ja töökorra kinnitamine 13. märts
5 Laimjala valla 2014.aasta eelarve kinnitamine 13. märts
4 Korruptsioonivastase seaduse rakendamine 13. veebruar
3 Sotsiaaltoetuste määrad 2014.aastaks 13. veebruar


2013. aasta

17 Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017 26. september
16 Laimjala Vallavalitsuse palgajuhend 06. juuni
2 Laimjala valla 2013.aasta  I lisaeelarve vastuvõtmine 18. detsember
1 Lumetõrje teostamine Laimjala vallas 18. detsember

 

Volikogu VII koosseisu määrused lehe algusesse

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee