VOLIKOGU VII KOOSSEISU MÄÄRUSED

Link

    2013. aasta

Kuup.
16 Volikogu 20.12.2011 määruse nr 9 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine 28. august
13 Laimjala valla 2013. aasta eelarve kinnitamine 20. veebruar
12 Sotsiaaltoetuste määrad 2013.aastaks 30. jaanuar

2012. aasta

9 Maamaksumäära, maamaksust vabastuse ja soodustuse määramine 2013. aastaks 21. detsember
8 Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 kinnitamine 15. oktoober
7 Laimjala valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord 15. oktoober
6 Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord 15. oktoober

2011. aasta

Dokumendid pdf - pdf formaadis

5 Vee - ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine 27. oktoober
3 "Muhu ja Ida Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2011-2015" kinnitamine (vt. jäätmekava >>) 13. aprill
2 Laimjala valla 2011. aasta eelarve kinnitamine 03. märts
1 Laimjala valla 2010. aasta eelarve muutmine 10. veebruar

2010. aasta

23 Maamaksumäära, maamaksust vabastuse ja soodustuse määramine 2011. aastaks. 16. detsember
22 Laimjala Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega 16. detsember
20 Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühise jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (vt. eeskiri >>) 16. detsember
19 Jäätmeveo piirkonna, jäätmeliikide, jäätmeveo sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine
(vt. tingimused >>)
16. detsember
15 Volikogu 29. jaanuari 2009. a määruse nr 1 "Laimjala valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord" täiendamine 02. september
14 "Hooldajatoetuse ja invavahendite toetuse taotlemise määramise ja maksmise kord" muutmine 02. september
9 Jäätmeveo piirkonna, jäätmeliikide, jäätmeveo sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine 21. aprill
8 Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri 21. aprill
7 Laimjala vallavolikogu 25. märtsi 2003. a. määruse nr. 4
"Laimjala valla ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni kasutamise
eeskirja kinnitamine" täiendamine
26. märts
4 Laimjala valla eelarve 2010 kinnitamine 26. märts
3 Maamaksu vabastuse ja soodustuse määramine 28. jaanuar
2 Maamaksumäära kehtestamine 2010. aastaks 28. jaanuar

 

2009. a määrused lehe algusesse

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee