VOLIKOGU VII KOOSSEISU OTSUSED 2009

Dokumendid pdf - pdf formaadis

27 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 16. detsember
26 Katastriüksuste sihtotstarbe määramine 16. detsember
25 Laimjala valla Rannaküla küla Kangastemäe maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine
16. detsember
24 Põllumajandusliku maa kasutusvaldusesse
seadmise ettepanek
16. detsember
23 Põllumajandusliku maa kasutusvaldusesse
seadmise ettepanek
16. detsember
22 Põllumajandusliku maa kasutusvaldusesse
seadmise ettepanek
16. detsember
21 Vabade põllumajandusmaade kasutusvaldusesse
 saajatele kokkuleppe tähtaja määramine
16. detsember
20 Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu kinnitamine 16. detsember
19 Esindajate tagasikutsumine Eesti Maaomavalitsuste Liidust
ja esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liitu
16. detsember
18 Laimjala valla haridusasutuse hoolekogusse esindaja nimetamine 16. detsember
17 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 26. november
16 Vabade põllumajandusmaade kasutusvaldusesse saajate nimekirjast kustutamine 26. november
15 Vabade põllumajandusmaade kasutusvaldusesse saajatele kokkuleppe tähtaja määramine 26. november
14 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 13. november
13 Laimjala valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Saaremaa Omavalitsuste Liidu volikogusse 13. november
12 Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine 13. november
11 Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine 13. november
10 Vallavolikogu külaelukomisjoni koosseisu kinnitamine 13. november
9 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine 13. november
8 Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine 13. november
7 Volikogu alaliste komisjonide aseesimeeste valimine 13. november
6 Volikogu alaliste komisjonide esimeeste valimine 13. november
5 Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine 13. november
4 Laimjala vallavanema valimine 30. oktoober
3 Volikogu alaliste komisjonide moodustamine 30. oktoober
2 Vallavalitsuse lahkumispalve vastuvõtmine 23. oktoober
1 Laimjala vallavolikogu aseesimehe valimine 23. oktoober

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee