VOLIKOGU VIII KOOSSEISU OTSUSED

2014. aasta

Otsuse nr/ Link   Sisu Kuupäev
40 Aasta Tegija kinnitamine  22. detsember
39 Kuressaare metskond 290 m/ü taotlemine munitsipaalomandisse 22. detsember
38 Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Randvere küla Viljaaida kinnisasjale  22. detsember
37 Veekogu taotlemine munitsipaalomandisse 27. november
36 Volituste andmine ühinemisläbirääkimiste pidamiseks 27. november
35 Laimjala valla kohalike teede nimekirja täiendamine 27. november
29 Volikogu 18.12.2013.a otsuse nr 11 muutmine 16. aprill
28 Audiitori määramine 16. aprill
27 Jaoskonnakomisjoni moodustamine 16. aprill
26 Vaide Laimjala Vallavolikogu 13.02.2014.a. otsusele nr 14 tagastamine 16. aprill
25 Arvamuse andmine kinnisasja loataotlusele 16. aprill
24 Laimjala valla arengukava aastateks 2014-2020 heakskiitmine ja avalikustamine 16. aprill
23 Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine 16. aprill
22 Esindaja määramine Kahtla lasteaed- põhikooli  hoolekogusse 13. märts
21 Valla omandis oleva korteriomandi Laimjala küla Ussikännu krt 11 võõrandamine 13. märts
20 Valla omandis oleva kinnistu võõrandamine 13. märts
19 Laimjala valla kohalike teede nimekirja täiendamine 13. märts
18 Volikogu esimehele hüvitise maksmine 13. märts
17 Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu kinnitamine 13. märts
16' Vallavanema töötasu määramine 13. märts
16 Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liitu 13. veebruar
15 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine 13. veebruar
14 Laimjala valla kohalike teede nimekirja kinnitamine 13. veebruar


2013. aasta

13 Sõiduki soetamine 18. detsember
12 Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamise algatamine 18. detsember
11 Volituse andmine avalikult kasutatavate kohalike teede kasutamise nõuete täitmise kontrollimiseks ja ettekirjutuste tegemiseks 18. detsember
10 Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine 28. november
9 Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine 28. november
8 Volikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine 28. november
7 Vallavalitsuse kinnitamine 14. november
6 Laimjala valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Saaremaa Omavalitsuste Liidu volikogusse 14. november
5 Volikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine 14. november
4 Volikogu alatiste komisjonide moodustamine 14. november
3 Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine 14. november
2 Laimjala vallavanema valimine 14. november
1 Volikogu aseesimehe valimine 30. oktoober
valim
komisj.
nr. 20
Volikogu esimehe valimine 30. oktoober

 

VII koosseisu otsused

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee