VOLIKOGU VIII KOOSSEISU OTSUSED

Dokumendid pdf - pdf formaadis

2015. aasta

Nr./
Link
Sisu Kuupäev
22 Laimjala vallavolikogu otsuse nr. 14 13.02.2014 „Laimjala valla kohalike teede nimekirja kinnitamine“ osaline muutmine 22. detsember
21 Laimjala valla Aasta Tegija 2015 nimetamine 22. detsember
20 Laimjala Vallavolikogu 6.06.2013 otsuse nr 3 „Laimjala valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“ muutmine 22. detsember
19 Vallavalitsus liikmete koosseisu muutmine 22. detsember
18 Vallavara võõrandamine otsustuskorras 12. oktoober
17 Ühissõidukipeatuste nimede määramine 24. september
16 Vallavara võõrandamine otsustuskorras 30. juuni
15 Puhkusele lubamine 30. juuni
14 Detailplaneeringu algatamine 28. mai
13 Nõusoleku andmine laenu võtmiseks 28. mai
12 Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu kinnitamine 28. mai
11 Maa munitsipaalomandisse taotlemine - Õunaaia tee 28. mai
10 Maa munitsipaalomandisse taotlemine - Välja mü 28. mai
9 Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine 28. mai
8 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine 28. mai
7 Audiitori määramine 28. mai
6 Maa taotlemine munitsipaalomandisse 12. märts
5 Maa taotlemine munitsipaalomandisse 12. märts
4 Volikogu esimehele hüvitise maksmine 12. märts
3 Vallavanema töötasu määramine 12. märts
2 Rahvakohtunikukandidaadi valimine 12. veebruar
1 Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine 29. jaanuar

 

 

2013. - 2014 a. otsused

2010. - 2012 a. otsused

2009. a. otsused

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee