VOLIKOGU VII KOOSSEISU OTSUSED

Dokumendid pdf - pdf formaadis

2013. aasta

Link Sisu Kuupäev
11

Volikogu 20.02.2013 otsuse nr 1-1/1 täiendamine

28. august
10

Rahva arvamuse küsimine Saare maakonna kohalike omavalitsuste ühinemise kohta

28. august
9 Peremehetu ehitise hõivamine 28. august
8' Nõusoleku andmine laenu võtmiseks 28. august
8

Laimjala valla valimiskomisjoni moodustamine

06. juuni
7

Laimjala Vallavolikogu VIII koosseisu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine

06. juuni
2 Laimjala vallavolikogu seisukoht haldusterritoriaalse reformi läbirääkimiste alustamise kohta 20. veebruar
1 Maa taotlemine munitsipaalomandisse 20. veebruar

2011. aasta

6 Lisatasu maksmine 13. aprill
5 Maa taotlemine munitsipaalomandisse (kohalike teede maa) 13. aprill
4 Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine
ja vallavalitsuse uue liikme ametisse kinnitamine
13. aprill
3 Jaoskonnakomisjoni nimetamine 10. veebruar
2 Rahvakohtunikukandidaadi valimine 10. veebruar
1 Nõusoleku andmine maavara kaevandamisloa väljaandmiseks 10. veebruar
 

2010. aasta

2 Laimjala valla üldplaneeringu kehtestamine 26. märts
1 Vallavanema töötasu määramine 28. jaanuar

 

 

2013. - 2014 a. otsused

2009. a. otsused

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee