VOLIKOGU VII KOOSSEISU OTSUSED

Dokumendid pdf - pdf formaadis

2013. aasta

Link Sisu Kuupäev
11

Volikogu 20.02.2013 otsuse nr 1-1/1 täiendamine

28. august
10

Rahva arvamuse küsimine Saare maakonna kohalike omavalitsuste ühinemise kohta

28. august
9 Peremehetu ehitise hõivamine 28. august
8' Nõusoleku andmine laenu võtmiseks 28. august
8

Laimjala valla valimiskomisjoni moodustamine

06. juuni
7

Laimjala Vallavolikogu VIII koosseisu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine

06. juuni
2 Laimjala vallavolikogu seisukoht haldusterritoriaalse reformi läbirääkimiste alustamise kohta 20. veebruar
1 Maa taotlemine munitsipaalomandisse 20. veebruar

2011. aasta

6 Lisatasu maksmine 13. aprill
5 Maa taotlemine munitsipaalomandisse (kohalike teede maa) 13. aprill
4 Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine
ja vallavalitsuse uue liikme ametisse kinnitamine
13. aprill
3 Jaoskonnakomisjoni nimetamine 10. veebruar
2 Rahvakohtunikukandidaadi valimine 10. veebruar
1 Nõusoleku andmine maavara kaevandamisloa väljaandmiseks 10. veebruar
 

2010. aasta

2 Laimjala valla üldplaneeringu kehtestamine 26. märts
1 Vallavanema töötasu määramine 28. jaanuar

 

 

2013. - 2014 a. otsused

2009. a. otsused

 

VIIMATI LISATUD

UUS Laimjala valla teabeleht VALLAELU Nr. 72 pdf

Saaremaa omavalitsuste ühinemise VALIMISKOMISJON

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee